BỘ JACK NỐI ẮC QUY KIỂU ANDERSON 50A-600V (GỒM 2 JACK + 4 PINS)

    150,000

    Mã hàng: 50A-600V

    Thông tin nhanh về sản phẩm


    BỘ JACK NỐI ẮC QUY KIỂU ANDERSON 50A-600V
    (GỒM 2 JACK KẾT NỐI [HOUSE] + 4 PINS)