BỘ ĐẤU NỐI ẮC QUY ANDERSON 50A-600V (DÙNG CHO APC SUA1500I, SMT1500I, SU5000RMXLI5U, SU5000RMI5U)

  190,000

  Mã hàng: Anderson 50A-600V

  Thông tin nhanh về sản phẩm


  BỘ JACK NỐI ẮC QUY ANDERSON 50A-600V
  Dùng cho UPS APC SUA1500I, SMT1500I, SU5000RMXLI5U, SU5000RMI5U
  Gồm: 1 jack kết nối [House], 2 PINS, dây cable, 2 bộ ốc vít cọc bình
  (Hàng tháo máy)