PHƯƠNG PHÁP SẠC ẮC QUY (Charging method)

ỨNG DỤNG
(APPLICATION)
SẠC CHU KỲ (CYCLE USE)
(Sạc -> Sử dụng -> Sạc)
SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY USE)
(Dự phòng mất điện)
Phương pháp sạc
(Charging method)
Điện áp sạc không đổi
(Constant Voltage)
Cài đặt điện áp sạc (V/Hộc)
(Setting Voltage) (V/Cell)
2.40~2.50 2.25~2.30
Yếu tố nhiệt độ, tính từ mốc 25°C
(Temperator factor)
-5.0mV / °C / hộc (cell)
(Cứ mỗi 1 
°C tăng lên từ ngưỡng 25°C,
giảm điện áp sạc tương ứng 5mV/Cell-hộc)
-3.0mV / °C / hộc (cell)
(Cứ mỗi 1 °C tăng lên từ ngưỡng 25°C,
giảm điện áp sạc tương ứng 3mV/Cell-hộc)
Dòng sạc lớn nhất (CA)
(Maximum charge current) (CA)
0.3 0.3
Thời gian sạc
(Charge time)
Phóng/ Xả 100%
(Discharge 100%)
16 giờ (hour) 24 giờ (hour)
Phóng/ Xả 50%
(Discharge 50%)
10 giờ (hour) 20 giờ (hour)
Nhiệt độ (Temperature) (°C)
Nhiệt độ lý tưởng (ideal temperature) (°C)
-15°C ~ 40°C
20°C

* (Lưu ý: Dòng sạc bình thường với ắc quy nên bằng 1/10 (0.1CA) dung lượng của ắc quy. Ví dụ: Ắc quy 100Ah thì dòng sạc nên là 10A)

Hiệu suất cao và độ bền của ắc quy LONG phụ thuộc vào việc sạc đúng. Chế độ sạc không đúng cách hoặc thiết bị sạc không phù hợp dẫn đến giảm tuổi thọ ắc quy và / hoặc hiệu suất không đạt yêu cầu. (High performance and long service life of LONG battery depend upon correct charging. Improper charging modes or inadequate charging equipment result in decreased battery life and/ or unsatisfactory performance.)

Bất kỳ kỹ thuật sạc thông thường nào cũng có thể được sử dụng, nhưng để có được tuổi thọ và công suất tối đa, cùng với thời gian sạc lại chấp nhận được, bạn nên sạc bình ắc quy với điện áp và dòng sạc không đổi. (Any of the conventional charging techniques may be used, but to obtain maximum service life and capacity, along with acceptable recharge time, constant current/ constant voltage charging is recommended.)

Sạc từ 105-120% so với lượng xả trước đó là cần thiết để ắc quy được sạc no. Điện áp sạc của ắc quy giảm khi nhiệt độ tăng và ngược lại. Ở nhiệt độ dưới 5°C (41°F) hoặc trên 35°C (95°F), việc bù nhiệt độ cho điện áp sạc là không cần thiết. Ở nhiệt độ môi trường xung quanh, phần bù sẽ không cần thiết. (A charge quantity of 105-120% of the previous discharged quantity is needed for fully charging the battery. The charging voltage of battery decreases with increasing temperature and increases with decreasing temperature. At a temperature below 5°C (41°F) or above 35°C (95°F), the temperature compensation for charging voltage is nesscessary. At ambient temperature the compensation will not be neccesary.)

Tránh sạc với áp quá cao: Do điện áp quá cao, dòng điện vẫn sẽ tiếp tục bơm vào sau khi ắc quy đã được nạp no, gây ra sự phân hủy nước trong chất điện phân và do đó, bị lão hóa sớm. Mặt khác, cài đặt điện áp sạc quá cao cũng rất dễ làm cho ắc quy bị trương phù. (Overcharging should be avoided: As a result of too high a charge voltage, excessive current will flow after reaching full charge, causing decomposition of water in the electrolyte and, hence, premature aging.)

Tránh sạc với áp quá thấp: Nếu cài đăt điện áp sạc quá thấp, bộ sạc sẽ ngắt sạc trước khi ắc quy được sạc no/ đầy. Điều này cho phép một số sunfat chì bám trên các tấm điện cực mà cuối cùng sẽ làm giảm công suất của ắc quy. Hiện tượng này gọi là ắc quy bị sulfat hóa - Biểu hiện của nó là điện áp đo được tại hai đầu điện cực của ắc quy luôn ổn khi không có tải, khi đưa tải vào thì ắc quy sẽ sụt áp rất nhanh và khả năng phóng điện của ắc quy rất kém. (Undercharging should also be avoided: If too low a charge volatge is applied, the charger current output will essentially stop before the battery is fully charged. This allows some of the lead sulfate to remain on the plates which will eventually reduce capacity.)
 
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP SẠC & THỜI GIAN SẠC LẠI
(RECOMMENDED RECHARGING INTERVAL & METHOD)
NHIỆT ĐỘ LƯU TRỮ BÌNH ẮC QUY
(STORAGE TEMPERATURE) 
PHƯƠNG PHÁP SẠC & THỜI GIAN SẠC LẠI
(RECHARGING INTERVAL & METHOD)
Dưới 20°C (68°F)
Below 20°C (68°F)
9 tháng, sạc khoảng 10 đến 20 giờ tại 2.4V/ hộc
9 months, charge for 10~20 hours at 2.4V/cell
20°C~30°C (68°F-86°F) 9 tháng, sạc khoảng 10 đến 20 giờ tại 2.4V/ hộc
9 months, charge for 10~20 hours at 2.4V/cell
Trên 30°C (86°F) (Tránh lưu trữ ắc quy trong điều kiện này)
Above 30°C (86°F) (Avoid this storage condition)
9 tháng, sạc khoảng 10 đến 20 giờ tại 2.4V/ hộc
9 months, charge for 10~20 hours at 2.4V/cell

Nguồn tham khảo: Kunglong battery Co., Ltd.
Ngày 05 Tháng 04 Năm 2019
Nguyễn Triều Thiên