APC Smart-UPS On-Line, 3kVA/2.7kW, Tower/ Rackmount, 230V, SmartSlot, Extended runtime (SRT3000XLI, SRT3000RMXLA, SRT3000RMXLI, SRT3000XLW-IEC, SRT3000RMXLI-NC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLI-NCITE, SRT

  48,080,000

  Mã hàng: SRT3000XLI, SRT3000RMXLA, SRT3000RMXLI, SRT3000XLW-IEC, SRT3000RMXLI-NC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLI-NCITE, SRT3000RMXLI-NCITE

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  SRT3000XLI [48,080,000]
  APC Smart-UPS On-Line, 3kVA/ 2.7kW, Tower, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit

  SRT3000RMXLA
  APC Smart-UPS On-Line, 3kVA/ 2.7kW, Rackmount 2U, 120V, 8x 5-20R+1x L5-30R NEMA outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit

  SRT3000RMXLI [51,060,000]
  APC Smart-UPS On-Line, 3kVA/2.7kW, Rackmount 2U, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit

  SRT3000XLW-IEC
  APC Smart-UPS On-Line, 3kVA/2.7kW, Tower, 208V/230V, 6x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit

  SRT3000RMXLI-NC
  APC Smart-UPS On-Line, 3kVA/ 2.7kW, Rackmount 2U, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, Network Card, Extended runtime, W/ rail kit

  SRT3000RMXLW-IEC
  APC Smart-UPS On-Line, 3kVA/ 2.7kW, Rackmount 2U, 208V/230V, 6x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit

  SRT3000XLI-NCITE
  APC Smart-UPS On-Line, 3kVA/ 2.7kW, Tower, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, NMC, EcoStruxure IT Expert, W/O rail kit

  SRT3000RMXLI-NCITE
  APC Smart-UPS On-Line, 3kVA/ 2.7kW, Rackmount 2U, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, NMC, EcoStruxure IT Expert, W/ rail kit
   
  THÔNG TIN THAY THẾ ẮC QUY CHO UPS (BATTERY REPLACEMENT)
  Tên, số lượng bộ ắc quy lắp mặc định
  (Replacement battery cartridge)
  APCRBC152
  x 01
  Bộ sạc & Tổ ắc quy lắp mặc định
  (UPS charger & Internal battery pack)
  96VDC/ 168W
  =1x 8x 12Vx 5Ah
  =480~528 VAh capacity
  Tủ ắc quy mở rộng
  (External extended battery cabinet)
  SRT96BPSRT96RMBP
  =2x APCRBC152
  =2x 8x 12Vx 5Ah
  -----------------------
  SRT96(RM)BP 1 1515 VAh
  SRT96(RM)BP 2 2525 VAh
  SRT96(RM)BP 3 3535 VAh
  SRT96(RM)BP 4 4545 VAh
  SRT96(RM)BP 5 5555 VAh
  SRT96(RM)BP 6 6565 VAh
  SRT96(RM)BP 8 8585 VAh
  SRT96(RM)BP 10 10605 VAh
  Thời gian sạc lại cho khối ắc quy mặc định
  (Typical recharge time for internal battery pack)
  3 giờ
  Ắc quy khuyến nghị thay thế cho UPS
  (Recommend battery replacement)
  WP5-12, hoặc
  WPL5-12
  Vật tư linh kiện
  Sản phẩm cùng nhóm
  Bình luận Facebook
  SẢN PHẨM ĐÃ XEM