APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Tower/ Rackmount, 230V, SmartSlot, Extended runtime (SRT1000XLI, SRT1000XLI-NCITE, SRT1000XLA, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT1000RMXLI-NCITE)

  Liên hệ

  Mã hàng: SRT1000XLI, SRT1000XLI-NCITE, SRT1000XLA, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT1000RMXLI-NCITE

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  SRT1000XLI
  APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Tower, 230V, 6x C13 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit

  SRT1000XLI-NCITE
  APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Tower, 230V, 6x C13 IEC outlets, NMC, EcoStruxure IT Expert, W/O rail kit

  SRT1000XLA
  APC Smart-UPS On-Line, 1000VA, Tower, 120V, 6x 5-15R NEMA outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit

  SRT1000RMXLI
  APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Rackmount 2U, 230V, 6x C13 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit

  SRT1000RMXLI-NC
  APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Rackmount 2U, 230V, 6x C13 IEC outlets, Network Card, Extended runtime, W/ rail kit

  SRT1000RMXLI-NCITE
  APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Rackmount 2U, 230V, 6x C13 IEC outlets, NMC, EcoStruxure IT Expert, W/ rail kit
   
  THÔNG TIN THAY THẾ ẮC QUY CHO UPS (BATTERY REPLACEMENT)
  Tên, số lượng bộ ắc quy lắp mặc định
  (Replacement battery cartridge)
  APCRBC155
  x 01
  Bộ sạc & Tổ ắc quy lắp mặc định
  (UPS charger & Internal battery pack)
  48VDC/ 97W
  =1x 4x 12Vx 7Ah~9Ah
  =336VAh capacity
  Tủ ắc quy mở rộng
  (External extended battery cabinet)
  SRT48BP/ SRT48RMBP
  =2x 
  APCRBC155
  =2x 4x 12Vx 7Ah~9Ah
  ------------------------------
  SRT48(RM)BP 1 879 VAh
  SRT48(RM)BP 2 1465 VAh
  SRT48(RM)BP 3 2051 VAh
  SRT48(RM)BP 4 2637 VAh
  SRT48(RM)BP 5 3223 VAh
  SRT48(RM)BP 6 3809 VAh
  SRT48(RM)BP 8 4981 VAh
  SRT48(RM)BP 10 6153 VAh
  Thời gian sạc lại cho khối ắc quy mặc định
  (Typical recharge time for internal battery pack)
  3 giờ
  Ắc quy khuyến nghị thay thế cho UPS
  (Recommend battery replacement)
  WP7-12(28W) hoặc
  WP7.2-12WPL7.2-12 hoặc
  WP1234WWP1236WWPL1235W
  Vật tư linh kiện
  Sản phẩm cùng nhóm
  Bình luận Facebook
  SẢN PHẨM ĐÃ XEM