APC Easy UPS SRV 192V RM Battery Pack for 6kVA Rack Standard (SRV192RBP-7A)

  Liên hệ

  Mã hàng: SRV192RBP-7A

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  SRV192RBP-7A | User guide

  APC Easy UPS SRV 192V RM 2U Battery Pack for 6kVA Rack Standard

  Tủ ắc quy mở rộng, dùng để tăng thời gian lưu điện cho:
  • UPS: SRV5KRI, SRV6KRI, SRV10KRI
  • Power Module: SRVPM5KRI, SRVPM6KRI, SRVPM10KRI
   
  THÔNG TIN THAY THẾ ẮC QUY CHO TỦ ẮC QUY MỞ RỘNG (BATTERY REPLACEMENT)
  Tên, số lượng bộ ắc quy lắp mặc định
  (Replacement battery cartridge)
  Bộ sạc & Tổ ắc quy lắp mặc định
  (UPS charger & Internal battery pack)
  Tủ ắc quy mở rộng
  (External extended battery cabinet)
  SRV192RBP-7A
  =192VDC
  =1x 16x 12Vx 7Ah [WP7-12(28W)]
  Thời gian sạc lại cho khối ắc quy mặc định
  (Typical recharge time for internal battery pack)
  Tùy thuộc vào dung lượng ắc quy được gắn
  Ắc quy khuyến nghị thay thế cho UPS
  (Recommend battery replacement)
  WP7-12(28W) hoặc
  WP7.2-12WPL7.2-12 hoặc
  WP1234WWP1236WWPL1235W
  Dùng để gia tăng thời gian lưu điện
  cho các model UPS APC SRV 192VDC
  UPS: SRV5KRI, SRV6KRI, SRV10KRI

  Power Module: SRVPM5KRI, SRVPM6KRI, SRVPM10KRI
  Vật tư linh kiện
  Sản phẩm cùng nhóm
  Bình luận Facebook
  SẢN PHẨM ĐÃ XEM