UPS Emerson (Vertiv) Liebert GXT1000-MTplus230, 1000VA, 800W, 230V

  Liên hệ

  GXT1000-MTplus 230

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  GXT1000-MTplus 230
  UPS Emerson (Vertiv) Liebert GXT1000-MTplus230, 1000VA, 800W, 230V
  Bảo hành: 2 năm

  Replacement Battery
  36VDC,
  12V-7.2AH x 3 hoặc
  12V-9AH x 3

  ẮC QUY KÍN KHÍ (VRLA AGM) LONG 12V-7.2Ah, WP7.2-12 F1 & F2

  ẮC QUY KÍN KHÍ (VRLA AGM) LONG 12V-9Ah, WP1236W F2


  Product Brochure/ Datasheet;   Operations Manual/ User Guide